De stichting A4D Barendrecht is opgericht op 30 maart 2017
De stichting stelt zich als doel om de wandelsport te organiseren en te laten beoefenen
De stichting telt een 5 tal bestuurleden die als volgt zijn:

Johan Terdu - voorzitter
Sandra van de Wal - secretaresse
Klaas Bontenbal - penningmeester
Laura van der Wende - bestuurslid
Wouter de Boom - bestuurslid

Beloningsbeleid:

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitvoering
van hun functie gemaakte kosten.

Contact: 0641012971 Johan Terdu (voorzitter) | mail: barendrecht.wandelt@live.nl

Van der Dussenvliet 27 | 2992WK Barendrecht
Kamer van Koophandel: 68446152 | RSIN 857447075
Rabobank IBAN: NL06 RABO 0318 0274 45

Beleidsplan

Doel

De stichting stelt zich als doel om jaarlijks een avond wandel vierdaagse in Barendrecht te organiseren waarbij op vier avonden een wandelroute aangeboden wordt met lengtes van 10 kilometer en 5 kilometer.
Op deze manier wil de stichting mensen motiveren om in beweging te komen.

Financiele werving

De stichting werft financiën door middel van inschrijfgelden, giften, en legaten op de wijze die wordt beschreven in de statuten.

Beheer vermogen

Vermogen wat in de stichting wordt vergaard wordt beheerd door het bestuur van de stichting die de penningmeester van het bestuur opdracht geeft de gelden te beheren en van het beheer minimaal 1 maal per jaar verantwoording af te leggen door middel van een gedegen jaarverslag.
Een commissie van tenminste twee leden van het bestuur zal minimaal 1 maal per jaar het beheer van de financiën controleren en daarvan verslag uitbrengen aan de overige leden van het bestuur.
Het bestuur kan beslissen een onafhankelijk derden een controle op de financiën uit te laten voeren en daarvan verslag te leggen aan het bestuur.

Besteding van het vermogen

Uit het vermogen wat de stichting vergaard worden:
- reserves aangelegd om in de toekomst een evenement te kunnen organiseren.
- vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding te kunnen geven.
- aankopen te doen om het evenement aantrekkelijker te maken.
- materialen aan te schaffen om het evenement veiliger te laten verlopen.
- na een bestuursbesluit een andere ANBI instelling welke zich inzet voor kinderen of hun direct betrokken familie financieel te steunen.
- een andere plaatselijke stichting of vereniging te steunen die zich als doel stelt de bewegelijkheid van inwoners van Barendrecht te bevorderen of te verbeteren.

Dit beleidsplan is opgesteld te Barendrecht op 24 april 2017.

Namens het bestuur,
J.M.Terdu,
Voorzitter.